Primas

Kategorie: křesťanství

Z lat. primas, (původně primus, »první«) »vynikající«. Znamená: a) - biskupa, jenž s ohledem na své sídlo se těší zvláštní cti a ohledům ze strany ostatních biskupů svého regionu, z titulu samého neplynou žádné zvláštní pravomoci, pokud nepramení z jiného zvláštního práva, b) - opat p. je - představený sdružení více mnišských - klášterů.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz