Přímluva

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: modlitba

Prosebná - modlitba, která se podílí na přímluvě Krista, jediného přímluvce u Otce, ve prospěch všech lidí. Ten, kdo se přimlouvá tak, že se obrací ke Kristu, k Panně - Marii nebo ke svatým, nehledá jen »vlastní prospěch, ale i prospěch druhých« (Flp 2,4), ba dokonce se přimlouvá i za ty, kteří mu ubližují (srov. Kat. 2634-2636). Jde o jakoukoli modlitbu nebo skutek - lásky, nabídnutý pro dobro žijících nebo již zemřelých. Na prvním místě je mezi přímluvami - eucharistická oběť. Přímluvné modlitby spojují církev putující s církví očišťující se (srov. LG 50).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

modlitbaCopyright iEncyklopedie.cz