Priscillianus

Synonyma hesla: Priscilián

Kategorie: osobnost

Časové zařazení: 4. století

Co se píše o Priscillianovi a priscillianistech v našem hlavním pramenu (Sulpicius Severus) a co lze zjistit z dalších zpráv, postrádá vnitřní logiku a soudržnost. Můžeme tedy pokládat za jisté, že jsme tím nepostihli podstatnou část dějin priscillianismu.
Priscillianus se objevuje kolem roku 375 jako vůdce apokalypticky zaměřeného náboženského hnutí, vyznačujícího se askezí, vysokým hodnocením prorokování, dualistickým myšlením a čtením apokryfních a apokalyptických spisů. Bojovali proti němu členové španělského a galského episkopátu, zatímco jiní se k němu přidávali. Tak vypukl spor o priscillianismus, z nějž kromě Martina z Tours nikdo, kdo s ním přišel do styku, nevyšel bez poskvrny, dokonce ani Damas nebo Ambrož. Spor skončil tak, že nejbohatší členové hnutí byli obžalováni u uzurpátora Magnentia z čarodějnictví a popraveni (386).
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury, kde najdete i přehled autorových spisů.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

4. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz