Proselyté

Kategorie: judaismus

Ti, co přestoupili k židovské víře; podrobovali se obřízce a zavazovali se zachovávat zákon Mojžíšův (viz tóra). Protože se židovství nepovažuje za misijní náboženství, vyskytovali se jen občas ti, kdo se aktivně snažili "dělat proselyty", např. farizeové v době Ježíšově: "Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho nového věřícího" (evangelium sv. Matouše 23,15).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

judaismusCopyright iEncyklopedie.cz