Proskyneze

Kategorie: religionistika

Především u perských králů byl rozšířen cermoniál vzdáváním úcty padnutím na kolena a políbením země. Když ji chtěl Alexandr Veliký zavést jako dvorní ceremoniál, postavili se Řekové na odpor, protože to považovali za nedůstojné svobodného člověka. Někteří pozdně římští císařové vyžadovali proskynezi, stejně jako se nechali uctívat jako bohové. V židovství a křesťanství byla proskyneze přeměněna jako gesto modlitby v náboženském smyslu.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz