Prostituce, posvátná

Kategorie: religionistika

Ženy a muži, kteří na obětních místech a ve svatyních byli ochotni k pohlavnímu styku s kněžími nebo cizinci, vyjadřovali touto činností své obětování bohu. Uskutečněním božské (svaté) svatby (hieros gamos) mínila semitská a maloasijská náboženství, že může ovlivnit plodnost země. Prostitující byli "svatými děvečkami a čeledíny" (hieroduly - chrámové otrokyně) nebo zasvěcenými osobami. Židovství na rozdíl od náboženství plodnosti zakazovalo chrámovou prostituci. Křesťanství odsuzovalo od počátku každou formu prostituce jako pohrdající člověkem, a proto nemravnou.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz