Pygmejské náboženství

Kategorie: religionistika

Pojem Pygmejové se používá především pro skupiny lovců a sběračů. Jsou malého vzrůstu a žijí ve středoafrickém deštném lese. Termín "pygmej" se užívá i pro označení dalších skupin Homo sapiens, pro jejichž příslušníky je charakteristický malý vzrůst (např. v Malajsku). Náboženské představy kočovných lovců a sběračů byly silně poznamenány vztahem k pralesu, pramenu obživy. Prales je chápán jako mužský princip a jako bytost rozhodující o bytí a nebytí Pygmejů. Ve slavnosti Molimo se Pygmejové Mbuti snažili lesní bytost - asi svou "nejvyšší bytost" - naladit příznivě tím, že ji vzývali trubkou Molimo, asi 2 m dlouhou bambusovou rourou. Tuto část slavnosti kontrolovali nejstarší lovci. V ranním rituálu, který prováděli mladíci, vystupoval les jako soudce lidských činů.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz