Pyramidy

Kategorie: religionistika

Toto slovo užívali teprve Řekové podle vzoru tehdy oblíbeného špičatého koláče (pyramis) pro nejznámější a nejslavnější tvar staroegyptského královského hrobu. Egypťané sami nazývali tento tvar stavby "mer"; význam toho slova je neznámý. Ačkoli pyramidy leží v Dolním Egyptě, pochází jeho stavební forma z tradice hornoegyptských pouštních nomádů. Ti ještě dnes označují svá pohřebiště v poušti kamenným pomníkem ve tvaru jehlanu. Sjednocení říše, které vyšlo z Horního Egypta, přineslo tento tvar hrobu do Dolního Egypta, kde byl používán od první dynastie (asi 3200 - 3000 př. Kr.) ve vepřovicové (z nepálených cihel) architektuře raných mastab. Z tohoto tvaru hrobu se zvolna vyvinul od třetí dynastie (2778 - 2723 př. Kr.) hrob faraonů Staré říše. Popudem byla geniální koncepce rezidence pro posmrtný život pro faraona Džósera (2778 - 2760 př. Kr.), kterou navrhl jeho první ministr Imhotep v Sakkáře. Nad komorou s rakví krále zřídil stupňovitou mastabu, která ve svém konečném pojetí sestávala ze sedmi teras. Hrubě zděné jádro bylo zvenku obloženo deskami z nejjemnějšího vápence. Geometrie stupňovité pyramidy byla na počátku čtvrté dynastie změněna pro náhrobek Snofrewův (2570 - 2545 př. Kr.) v klasickou formu pyramidy. V Médúmu je jeho dvoustupňová "zalomená pyramida" a vedle ní "červená pyramida", která už je postavena od základu bez zalomení až do vrcholu. Za jeho nástupců Chufewa (řec. Cheops), Raachefa (řec. Chefréna) a Menkawréa (řec. Mykerinos) se pyramida vyvinula v gigantický královský hrob. Cheopsova pyramida v Gíze, vysoká 147 m, patřila k "sedmi divům světa" antiky a je ještě dnes asi nejznámějším stavebním dílem světa. Ve své době byla stavba uváděna v souvislost s vírou ve slunečního boha Ré: na pozlacený vrchol pyramidy vysílalo slunce ráno své paprsky a zůstávalo na něm až do západu. Pyramida jako královský hrob byla obvyklá až do konce Střední říše (1786 př. Kr.). Mimo pyramidy egyptských králů jsou známy také pyramidy čínských králů, pozdně římské napodobeniny egyptských pyramid (Cestiova pyramida) a pyramidy předkolumbovských civilizací Ameriky (viz mezoamerická náboženství).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz