Řehoř z Tours

Synonyma hesla: Řehoř z ToursuŘehoř Tourský

Kategorie: osobnost křesťanství

Místní zařazení: Francie

Časové zařazení: 6. století

Řehoř z Tours (Turones; 538–594) se narodil v Arverně (dnešní Clermont-Ferrand) a původně se jmenoval Georgius Florentius. Jméno Řehoř přijal dodatečně z úcty k pradědovi, biskupu Řehoři z Lingones (Langres; 506/507–539/540). V roce 573 se stal biskupem v Tours. Původně toto město navštívil, aby u hrobu sv. Martina došel uzdravení z nebezpečné nemoci. Příslušnost k jedné z nejpřednějších rodin v Galii, příbuzenství s vlivnými lidmi a konečně jeho vynikající schopnosti vedly k tomu, že mu bylo svěřeno vedení tak významného biskupství. Město Tours bylo jakožto město sv. Martina náboženským střediskem Galie. Řehoř splnil naděje, jež se do něho vkládaly. Odhodlaně a loajálně hájil práva církve, kromě vážnosti uvnitř církve získal i respekt politický a nakonec i důvěru Childeberta II., krále Austrasie, který se vlády nad městem ujal roku 584; vztah k dřívějšímu Chilperichovi I., králi Neustrie, totiž tak dobrý nebyl. Řehoř se tak stal jedním z nejvlivnějších mužů v zemi.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury, kde najdete i přehled autorových spisů a českou literaturu do roku 2005.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

6. století

křesťanství

FrancieCopyright iEncyklopedie.cz