Religionistika

Kategorie: religionistika

Vědecký výzkum náboženství (religionistika) je poměrně mladého původu. Nehledě k jejím předchůdcům v 18. a 19. stol., může být náboženská věda v užším smyslu považována za vymoženost teprve našeho stol. Od teologie se odlišuje především tím, že dogmata chápe nikolik jako "nezlomné pravdy", ale jako projevy, druhy a formy vyjádření vedle nesčetných jiných, a tím uvolňuje pohled pro nezaujatý soupis všech náboženských skutečností. Náboženská věda je tak kulturně vědeckou disciplínou. Shromažďuje fakta, uvádí je do širších souvislostí a vyhodnocuje je. Jejími dvěma nejdůležitějšími druhy jsou náboženská historie a náboženská fenomenologie. Zatímco náboženská historie znázorňuje vývoj náboženství na pozadí historického vývoje, pořádá fenomenologie náboženské jevy na základě obsahových a formálních společných rysů ve všech dobách, oblastech a národech. Náboženská věda zkoumá náboženské jevy také podle geografických, sociologických a psychologických hledisek.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz