Renč, Václav

Kategorie: osobnost

Místní zařazení: Československo

Časové zařazení: 20. století

(1911–1973), básník, dramatik, překladatel. Studoval filo­zofii a jazyky na Filozofické fakultě UK v Praze, kterou ukončil v roce 1936. Vystřídal řadu redaktorských míst. Ve třicátých letech působil např. v revui Řád jako odpovědný redaktor, spoluredigoval Rozhledy po literatuře a umění. Vedle poezie se zabýval překladatelskou činností, dětskou literaturou a zejména dramatickou tvorbou. Vydal básnické sbírky Jitření (1933), Trojzpěvy (1940), Setkání s Minotaurem (1969), Skřivaní věž (1970), České žalmy (1989) aj. Je autorem mariánských skladeb Světlem oděná, Pražská legenda a Popelka nazaretská. V letech 1945–1948 působil jako dramaturg v olomouckém divadle a 1947–1948 zároveň v Zemském divadle v Brně. V květnu 1951 byl zatčen a obviněn ze špionáže a z velezrady a ve vykonstruovaném procesu s tzv. agrárně fašistickými agenty Zelené internacionály odsouzen k 25 letům vězení. Propuštěn v květnu 1962. V roce 1968 byl částečně rehabilitován.
Heslo převzato z publikace: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století vydané nakladatelstvím CDK www.cdk.cz

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

Československo

20. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz