Reynek, Bohuslav

Kategorie: osobnost

Časové zařazení: 20. století

(1892–1971), básník, grafik, překladatel, narozený v Petrkově u Havlíčkova Brodu. Studoval na reálce v Jihlavě, kde roku 1912 maturoval. Spolupracoval se staroříšským vydavatelstvím Josefa Floriana, překládal Rilka, Novalise, Trakla, Péguyho, Claudela, Jammese aj. Do roku 1936 podnikal pravidelné cesty do Francie, odkud si přivezl i svou životní partnerku, básnířku Suzanne Renaud, jejíž verše rovněž překládal. Vydal sbírky veršů Žízně (1921), Rybí šupiny (1922), Setba samot (1936), Podzimní motýli (1946), Mráz v okně (1969), Odlet vlaštovek (1980) aj. Prakticky po celý život jeho slovesnou tvorbu provázela tvorba výtvarná. V ní převládá grafika vytvářená technikou suché jehly. Po převratu v roce 1948 pracoval jako zemědělský dělník. Ovlivnil řadu dalších osobností mladší generace (K. Křepelka, J. Mlejnek, P. Kolmačka).
Heslo převzato z publikace: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století vydané nakladatelstvím CDK www.cdk.cz

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

20. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz