Rota romana

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: církevní právo

Místní zařazení: Vatikán

Soud římské - kurie, původně nazývaný Audentia sacri palatii (12. stol.). Název R., jenž se objevuje poprvé r. 1337, souvisí podle některých se skutečností, že svitky soudních spisů se ukládaly na otáčecí podložku. Většinou se však míní, že je odvozen od toho, že auditoři zasedali v kruhu. Zbývající přisuzují název skutečnosti, že soudní pře se projednávaly v turnusech. Dnes je R.r. kolegiátní soud, kde zasedají střídavě tři auditoři, nebo videntibus omnibus, za přítomnosti všech. Nejstarší z nich je prezidentem a normálně žalobcem a případně i vyšetřujícím soudního přelíčení. Běžně je tento soud soudem odvolacím a rozsuzuje ve druhém stupni případy, které na prvním stupni řešily běžné soudy a postoupily je - Apoštolskému stolci řádným odvoláním. Ve třetím stupni řeší případy, které již byly projednávány v odvolání samotnou R., jiným církevním soudem a církevním soudem - města Vatikán. Podle - Kodexu kanonického práva (CIC 1405, par. 3) soudí také v prvním stupni - biskupy (při zachování kán. 1419, par. 2), - opaty a vyšší - představené - řeholních společností papežského práva. V prvním stupni projednává také záležitosti, které si - papež vezme ke svému soudu a pak je svěří R.r. (CIC 1444, § 2).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

církevní právo

VatikánCopyright iEncyklopedie.cz