Rubriky

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: liturgie

Z lat. ruber, »červený«. Rituální a ceremoniální pokyny, nezbytné pro správný průběh liturgických úkonů, jsou v liturgických knihách psány zpravidla červeně. Nedávná liturgická reforma značně zúžila rozsah r. a obohatila jejich obsah.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

liturgieCopyright iEncyklopedie.cz