Rufinus z Aquileje

Synonyma hesla: Rufinus z AquilejeTurannius RufinusTyrannius Rufinus

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: 4. století 5. století

Turannius (Jeroným schválně jeho jméno zkomolil na Tyrannius) Rufinus se narodil v Concordii u Aquileje asi roku 345. Po studiích v Římě pobýval nějakou dobu v jednom aquilejském klášteře. Asi v roce 371 přijal křest a cestoval pak v doprovodu Melanie Starší na Východ. Na šest let se vydal do Egypta (až do r. 377) a pak do Jeruzaléma; zde žil jako poustevník v blízkosti města. Mezitím se Jeroným, s kterým se Rufinus setkal už během studií a pak v aquilejském kláštěře, usadil v Betlémě. Spor o Origena, který se rozvinul mezi Epifaniem ze Salaminy a Janem Jeruzalémským, pokračoval pak mezi Jeronýmem a Rufinem. Jeroným se později od Origena distancoval přesto, že si ho dříve tak vážil. Ke konci života se Rufinus postupně stěhoval na jih, jak ustupoval před Vizigóty. Zemřel v roce 410 v Messině.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury, kde najdete i přehled autorových spisů.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

5. století

křesťanství

4. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz