Růženec

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: modlitba Maria růženec

Z lat. rosarium, »růžová zahrada«. Mariánská modlitba, jež vznikla kolem r. 1400, sestává ze 150 - zdrávasů, rozdělených po deseti a prokládaných - Otčenášem a - Sláva Otci (na záčátku, případně na konci desátku) a z oznámení nějaké události z Kristova života (nazývané - tajemství, nad kterým se během modlitby desátku uvažuje. Končí se modlitbou - Zdrávas Královno. V klasické podobě, s tajemstvími »radostnými« (dějiny Ježíšova narození), »bolestnými« (historie jeho utrpení) a »slavnými« (vzkříšení a vylití - Ducha svatého) se r. stal lidovou - modlitbou (svátek od r. 1571) na poutích, během obřadů a předmětem soukromých projevů - zbožnosti.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

růženec

modlitba

MariaCopyright iEncyklopedie.cz