Šamanismus

Kategorie: religionistika

Náboženský systém šamanismu odvozuje své jméno od "šamana" (čarodějný kněz asijských přírodních národů), což je tungusko - mandžuské označení náboženského specialisty. Znamená "toho, kdo ví". Pojem "šamanismus" se používá hlavně pro náboženské kulty severoasijských, uralsko-altajských a arktických národů. Obecně je šamanismus, jak ho zastihli badatelé v 19. stol. v severní Asii (např. u Tungusů, Samojedů a Ostkajů), klasický a vyznačuje se těmito znaky: náboženský specialista (muž nebo žena), zvaný "šaman", je přijímán společností jako ten, kdo může vstoupit ve spojení s transcendentním světem skrze extazi, tj. vystoupení ze svého těla (vzácněji skrze trans, jímž se ho zmocňuje duch); má zvláštní tělesné nebo psychicko-mentálními znaky, např. má o jeden prst nebo o jeden zub víc než normálně, nebo má sklon k neurastenickým nebo epileptickým záchvatům. Věří se, že ovládá skupinu ochranných duchů, často v podobě zvířat nebo opačného pohlaví (institucionalizovaný "transsexualismus"). Zpravidla šamana vyvolí duchové (v pubertě); a když toto vyvolení odmítne, duchové ho trestají nemocí. Iniciace šamanů se uskutečňuje většinou stavem tranzu, tím že jeho tělo duchové rozkouskují a pak složí. Pak nastoupí (v extazi) cestu na onen svět. K dosažení a stupňování extaze používá určitých předmětů, především buben nebo chrastítko. Podle klasické představy šamanů o vesmíru má lidský svět podobu podnosu, který je po stranách otevřen. Tam je přechod do podsvětí. Země je obklopena vodou a spočívá na zádech velké želvy, ryby nebo býka. Pohyby tohoto zvířete způsobují zemětřesení. Od země k hornímu světu, který se skádá z více nebeských kleneb, vede strom světa, po němž šaman šplhá na své cestě na onen svět. Nejčastější důvod takového podnikání je nemoc člena kmene, neboť nemoc znamená v představě těchto národů, že duch svedl duši nemocného. Šaman musí znovu najít duši na onom světě a přivést ji zpět do jejího těla. Během extaze vypravuje šaman o svých zážitcích v jiném světě. Tato vyprávění tvoří velkou část historek těchto národů. Podobnou formu má šamanismus také v jiných částech světa, především v jihovýchodní Asii (Indonesii), Oceánii a u severoamerických indiánských kmenů.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz