Schisma

Kategorie: křesťanství

Z řec. schizein, »rozdělovat«. Označuje jakékoli rozdělení katolické jednoty. Podle - církevního práva jde o »odmítnutí podřízenosti papeži nebo odmítnutí společenství s členy církve papeži podřízenými« (CIC 751). Činí se rozdíl mezi s., bludem ( - herezí), který je definován jako »tvrdošíjné popírání některé pravdy«, a - odpadlictvím (apostasí, tj. odmítnutím křesťanské víry jako celku). V dějinách církve se zaznamenávají různá schizmata. Jedním z nejvážnějších je tzv. rozkol »východní«, jenž roddělil r. 1054 - východní církev (byzantskou) od církve západní. Toto s. trvá dodnes, i když díky ekumenickým snahám po 2. - vatikánském koncilu se vzájemné vztahy velmi zlepšily a byly odvolány vzájmené - exkomunikace.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz