Sedisvakance

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: papežství

Z lat. sedes, »křeslo, stolec, sídlo«, a vacare, »být volný, prázdný«. O s. se hovoří ve vztahu ke - Apoštolskému stolci v období, které plyne od úmrtí nebo odstoupení - papeže do zvolení nového. K s. biskupské naproti tomu dochází úmrtím - biskupa, jeho rezignací (poté co ji papež přijme), přeložením nebo zbavením úřadu (CIC 416).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

papežstvíCopyright iEncyklopedie.cz