Sedulius

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: 5. století

Základní data o životě Sedulia nejsou známa. Jeho domovem snad byla jižní Galie, Itálie nebo Ilýrie. Tradice, že své básně uveřejňoval mezi lety 425 až 450 je věrohodná a lze ji odvodit ze samotného textu.
Jeho hlavním dílem je Carmen paschale, v němž se v hexametrech velebí Kristovy zázraky (v první knize starozákonní, ve druhé až páté knize novozákonní zázraky). Za základ zde sloužilo převážně Matoušovo evangelium.
Ke stejné látce se vrací ještě jednou v díle Opus paschale, tentokrát však ve slavnostní prozaické podobě.
Dále od Sedulia pocházejí dva hymny. První z nich, Elegie, v 55 dvojverších rozvíjí dějiny spásy podle Starého i Nového zákona paralelně vedle sebe, a to tak, že obě první půlverší znějí vždy stejně a dále autor volí hexametr pro starozákonní typos a pentametr pro novozákonní antitypos.
Druhý hymnus je tzv. Abecedarius; ve 23 čtyřverších se opěvuje Ježíšův život od početí až k nanebevstoupení.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

křesťanství

5. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz