Serafové

Kategorie: Bible

Podkategorie: Starý zákon

Podle Izaiášova vidění obklopují tyto nebeské bytosti Boží trůn, hlásají jeho chválu a chrání svatyni. Jsou v tom rovni cherubům. Serafové se znázorňují v podobě hada s křídly. To pochází pravděpodobně ze starozákonního slova "saraf" pro hada, který ohrožoval Izraelity na poušti.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

Starý zákonCopyright iEncyklopedie.cz