Sestoupení do podsvětí

Kategorie: religionistika

Sestup boha nebo hrdiny do podsvětí je prastarý mytologický motiv. Nejranější vylíčení obsahuje staromezopotamský epos "Ištařin sestup do podsvětí". Řecká mytologie vypráví o Orfeovi, který sestoupil do podsvětí, aby přivedl zpět svou milovanou Eurydiku, nebo o Heraklovi, který vysvobozuje z podsvětí Alkestu. V křesťanství je "sestup Krista do pekel" častým motivem velikonočních ikon východní církve: svým sestoupením do předpeklí zachraňuje Kristus lidstvo, počínaje Adamem; vítězí nad smrtí, a jeho vlastní vzkříšení předchází budoucímu vzkříšení všech mrtvých.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz