Sfinga

Kategorie: religionistika

Časové zařazení: starověk

Ve starém Egyptě značila smíšená bytost s tělem lva a lidskou hlavou krále. Představa pocházela z prehistorie, kdy král byl znázorňován často jako lev nebo býk. Nejznámějším příkladem je Velká sfinga v Gize, která představuje krále Chefrena jako strážce před jeho pyramidou. V této funkci se mohli objevovat jako sfingy také bohové, např. beraní sfingy průvodu mezi chrámy v Luxoru a Karnaku. Řekové, Syřané a Kréťané převzali sfingu v její ženské podobě zprvu jako znázornění svých bohyň. U Řeků dostala pak tato smíšená bytost význam démona smrti, jehož hrozivý vzhled je vyjádřen také ve vyprávění o Oidipovi o sfinze, dávající hádanky.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

starověkCopyright iEncyklopedie.cz