Sion

Kategorie: Bible

Podkategorie: Starý zákon místopis

Ve Starém zákoně se tak označuje jeden z pahorků Jeruzaléma a hrad na něm postavený, hrad Jebuzejců (kanaanejský kmen), který král David dobyl a nazval městem Davidovým. Po rozšíření města dostala i přilehlá chrámová hora s ústřední svatyní jméno Sion. Později se pojem stal básnickým označením celého Jeruzaléma a byl symbolem touhy Židů po vlasti.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

Starý zákon

místopisCopyright iEncyklopedie.cz