Šivaismus

Kategorie: religionistika

Podkategorie: hinduismus

Vedle višnuismu, s nímž vznikl asi současně, je šivaismus jedním z hlavních směrů moderního hinduismu. Jeho stoupenci uctívají boha Šivu jako stvořitele, udržovatele a ničitele, resp. očišťovatele vesmíru. Vzešel z védského boha Rudry. Jeví se jako pán vesmíru poprvé v upanišadách. V puránském období hinduismu se pak už vyvinul vlastní šivaistický kult. Nápisy z 5. stol. svědčí o rané sektě Pášupata a jejím zakladateli Lakulíšovi. Asi ve stejné době se objevuje Ganéša, syn Šivův, poprvé jako ochranný patron obchodníků. Hlavně šivaisté se snažili důrazně čelit buddhismu. V 6. a 7. stol. zničili dva šivaističtí králové buddhistické kláštery a usmrtili mnichy. Filozofové jako Kumárila a Šankara cestovali po celé Indii a vedli disputace s buddhistickými učiteli. Snažili se kromě toho získat krále a knížata na svou stranu proti buddhismu. Od 9. - 10. stol. se vyvinuly čtyři šivaistické sekty: šaivasiddhánta v jižní Indii, šivaismus v Kašmíru, lingájati neboli vírašaivové a náthové, sekta rozšířená v severní Indii. Každá z těchto sekt měla svou vlastní písemmnou tradici (viz ágamy). Šaivasiddhánta učí, že Šiva ztělesňuje vědomý princip vesmíru, zatímco hmota je neuvědomělá. Šivův aktivní aspekt, Šakti, působí jak vazbu duší na stvoření, tak jejich osvobození. Mezi nimi a bohem není shoda, na rozdíl od názoru monistických šivaistů Kašmíru, kteří chápou celé stvoření jako projev Šivy, způsobený jeho Šakti. Zvláštnost lingájatů spočívá v jejich odmítání véd, kastovního systému a jakéhokoli uctívání Šivy v podobě idolu, kromě podoby malého lingamu (falus jako symbol boha), který stoupenci nosí na krku. Sekta náthů měla své jméno od svého zakladatele Górakhanátha; zaměřuje se zvláště na hathajógu, což je forma jógy kladoucí důraz na pěstování určitých tělesných poloh a dechových cvičení.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

hinduismusCopyright iEncyklopedie.cz