Skála

Kategorie: religionistika

Podle představ mnoha přírodních národů, jako např. australských praobyvatel, vcházeli předkové po své smrti do skály. Obráceně je však v četných mytologiích skála dějištěm narození bohů (např. u perského Mithry). Právě ve starém Orientě jsou skály namnoze ztělesněním velkých mateřských bohyň jako Kybely. Není divu, že skály jsou na celém světě odjakživa doslova posety obrazy, obrazovými znaky (piktogramy) a symboly. Skalní kresby dovolují také závěry o tajných ceremoniích v souvislosti s lovem, smrtí a iniciací.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz