Skalpování

Kategorie: religionistika

Projevem kultu trofejí je skalpování, rozšířené již v pravěku, které se stalo známým jako zvyk některých severoamerických indiánských kmenů (Irokézové, Siouxové). Skalp z hlav usmrcených nepřátel měl získat jejich život a sílu. V rámci kultu lebek byly skalpy preparovány v trofeje, které byly i obětním darem. V Severní Americe (u Irokézů, Algonkinů a dalších) podnítili vznik tohoto zvyku evropští kolonisté, kteří výměnou za "skalp" vypláceli odměnu za zabitého nepřítele. V průběhu času se však skalpování "osamostatnilo" a představovalo v 19. stol. samostatný soubor náboženských představ.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz