Skutky apoštolů

Kategorie: Bible křesťanství

Podkategorie: Nový zákon

Novozákonní dějepisnou knihu napsal evangelista sv. Lukáš; navazuje na jeho evangelium a napsal ji mezi r. 90 a 100 po Kr. Vylíčil cestu, jíž šla původní církev pod vedením Ducha svatého, od počátků v Jeruzalémě, přes daleké kraje římské říše až do Říma. Misijní činnost sv. Pavla tu hraje rozhodující roli. Název knihy je doložen již od 2. stol.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

křesťanství

Nový zákonCopyright iEncyklopedie.cz