Skythské náboženství

Kategorie: religionistika

Obrovské mohyly - kurgany - polonomádského jezdeckého národa z Kavkazu, existují v jižním Rusku, Bulharsku a až do Dolní Lužice. Jestliže víme dost o hmotné kultuře Skythů, která dosáhla svého vrcholu kolem r. 500 př. Kr., o to méně známe jejich náboženství. Nádherná pohřbívání s družinou a ženami ukazují výraznou víru v posmrtný život. Protože sami nic nenapsali, jsme odkázáni na informace Herodota, který nám je představuje jako zbožňovatele Area, Demétry a stoupence eleusinských mysterií. Říká nám také, že Skythové holdovali kultu ohně. Kromě toho se z jeho údajů dá soudit, že jejich víra měla výrazné fetišistické a šamanské rysy.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz