Sláva Otci

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: liturgie modlitba

Malá - doxologie, krátká modlitba chvály a velebení - Nejsvětější Trojice nazvaná podle úvodních slov. Často se říká na zakončení - modlitby a - žalmů. Není znám ani autor ani doba jejího zavedení do - liturgie a do osobní modlitby.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

liturgie

modlitbaCopyright iEncyklopedie.cz