Slovo Boží

Kategorie: Bible

Podkategorie: Nový zákon Starý zákon

Vlastní výpověď nejvyšší bytosti oznamuje to, co současně i působí (viz všemohoucnost Boží, vševědoucnost); je pronesena poprvé při stvoření světa: "Bůh řekl: Budiž světlo. A bylo světlo" (Genesis 1,3). Ve Starém zákoně má pak slovo Boží stejný význam jako jeho "pokyn" izraelskému národu, tóra. V Novém zákoně je slovo Boží, které "bylo na počátku" (viz Logos), totožné s osobou Ježíšovou: "A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy" (evangelium sv. Jana 1,14). Jako slovo Boží je Ježíš nejen hlasatelem evangelia, nýbrž sám je "radostným poselstvím". Jako "slovo Boží" se označuje při mši biblické čtení (přeneseně kázání).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

Nový zákon

Starý zákonCopyright iEncyklopedie.cz