Smutek

Kategorie: religionistika

V raných a někde i dnes v mimoevropských kulturách nabývají projevy smutku občas přímo extatických forem: rvaní nebo vytrhávání vlasů, roztrhávání oděvu, rozškrabávání tváře, začerňování obličeje, odhalování a bití se v prsa dosvědčuje Herodot ve starém Egyptě. Zde přebíraly rituální oplakávání mrtvého často profesionální plačky; mytickým vzorem staroegyptských plaček byla sama bohyně Éset, která truchlí nad svým zavražděným milencem Usírewem. Podobné smuteční výlevy, dosahující až zmrzačování a sebeničení, jsou doloženy i v jiných oblastech světa, např. odsekávání článků prstů, jak se provádí ještě dnes na Nové Guineji. Extatické jsou i formy, v nichž se smutek šíitů vybíjí v myšlence na zavraždění Husajna v roce 680 každého 10. moharramu islámského kalendáře: sahají od pašijových her až k průvodům, při nichž se truchlící bičují.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz