Soupodstatný

Kategorie: křesťanství teologie

Z lat. consubstantialis, které je překladem řec. - homoúsios, »jedné podstaty«. Termín přijal nicejský koncil (325) a stal se částí nicejsko-konstantinopolského - vyznání víry, kterým se mělo potřít - ariánské bludařství a podpořit tvrzení, že Ježíš je jedné podstaty s Otcem a je na stejné úrovni božství. Totéž tvrzení o jedné podstatě je platné i pro Nejsvětější Trojici (efezský koncil, 431).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

teologieCopyright iEncyklopedie.cz