Spiritismus

Synonyma hesla: Spiritizmus

Kategorie: religionistika

Pod tento pojem se shrnují praktiky navazování kontaktu k onomu světu a zapřísahání duchů. Spiritismus patří do oblasti okultismu a spočívá ve víře v nadsmyslové síly, jichž může člověk využívat, a v existenci duchů. U takzvaných "spiritistických sezení" se s pomocí media (člověka, který slouží jako prostředník mezi lidmi a světem duchů) snaží navázat kontakt např. s duchem zemřelého. Ten se má pak skrze medium dát poznat nebo klepáním a pohybováním předmětů ukázat svou přítomnost a zodpovídat otázky. Toto zaklínání duchů, které je zprofanováno, tj. zcela mimo sakrální oblast, má své kořeny v náboženských systémech jako v šamanismu. Šaman tam má důležitou roli prostředníka mezi lidmi a mocnostmi a vstupuje s pomocí určitých rituálů do styku s duchy. Dnes je v Brazílii spiritistické společenství, podobné církvi, kardecisté. Nové vietnamské náboženství, caodaismus, má rovněž silně spiritistické rysy. Teosofie, moderní synkretistická nauka, má svůj původ ve spiritistickém proudu, který založili Henry Steel Olcott a Helena Petrovna Blavatská r. 1875 jako "teosofickou společnost", v níž však postupně nabýval na významu vliv indické filozofie.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz