Šulchan aruch

Synonyma hesla: Šulchan Eruk

Kategorie: judaismus

Také psán jako Šulchan Eruk, zanemná tento název v hebrejštině "prostřený stůl". Je to zákonný kodex zachycující nábožensky závazné závěry. Je odvozen z talmudu, ale nezahrnuje složitou rabínskou argumentaci. Sepsal jej rabín Josef ben Efraim Karo (* 1488 - +1575); byl poprvé vytištěn r. 1565. Snaží se vzájemně spojit španělsko-židovské a německo-židovské tradice. Vyznačuje se velkou jasností a přesností. Je dodnes směrodatným zákoníkem ortodoxního židovství. Tematicky se dělí do čtyřech částí: 1/ denní život a rituály spojené se šabatem a svátky; 2/ dietetická pravidla; 3/ vztahy mezi pohlavími a 4/ občanské a trestní právo. Kodex obsahoval všechny zvyklosti sefardských Židů, později byl rozšířen i o aškenázské přídavky.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

judaismusCopyright iEncyklopedie.cz