Sulpiciáni

Kategorie: křesťanství

Kongregace světských - kněží bez - slibů, založená - oratoriánem Jean-Jacquesem Olierem (1608-1657), farářem u St.-Sulpice v Paříži, v rámci reformy francouzského duchovenstva, zahájené Pierrem Bérullem. Sulpiciáni se věnovali hlavně výchově - kleriků v - seminářích (seminář u St.-Sulpice v Paříži se stal vzorem). Zvláštní důležitost byla věnována eucharistické úctě a mariánskému kultu. Byli potlačeni za francouzské revoluce, ale na základě konkordátu z r. 1801 byli obnoveni. Rozšířili se mimo Francii, zvláště v Kanadě (Montreal 1642), později také v Asii.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz