Šuránek, Antonín

Kategorie: osobnost

Časové zařazení: 20. století

(1902–1982), kněz, teolog, narozený v Ostrožské Lhotě. Po maturitě, kterou složil roku 1922, studoval teologii v Olomouci, kde přijal v roce 1926 kněžské svěcení. Po třech letech kaplanské služby ve Slatinicích u Olomouce byl jmenován spirituálem olomouckého semináře. V roce 1946 byl na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci promován na doktora teologie. Po zrušení fakulty v roce 1950 se stal kooperátorem ve Velkém Ořechově. V roce 1951 byl zatčen, internován v premonstrátském klášteře v Želivě a později odsouzen do vězení. Po propuštění pracoval jako dělník v kamenolomu ve Štramberku. V roce 1968 nastoupil jako spirituál v obnoveném olomouckém semináři. O dva roky později byl zbaven státního souhlasu k výkonu duchovenské služby a odešel na odpočinek. Poslední roky svého života trávil v Ludgeřovicích u Opavy, kde mu byl udělen souhlas k výkonu kněžské výpomoci. Napsal pramenný životopis A. C. Stojana (pro potřebu beatifikačního řízení). Výtah z tohoto životopisu vyšel pod názvem Světlo z Beňova (1994). Zemřel v pověsti svatosti a je pochován ve svém rodišti. V 90. letech vyšly výbory jeho fejetonů pod názvem Kukátka, rozjímání a kázání Křížové cesty, Růžencová rozjímání (1998). V 90. letech byl zahájen proces jeho blahořečení.
Heslo převzato z publikace: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století vydané nakladatelstvím CDK www.cdk.cz

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

20. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz