Svatá svatba

Kategorie: religionistika

Podkategorie: mytologie

Časové zařazení: starověk

Tento pojem se používal původně v řecké mytologii pro svatby Dia a Démétery. Ve staroorientální mytologii označuje svatá svatba svatbu mezi Tammuzem a Inannou (viz Ištar). Rituál, který pochází z Uruku, se dostal na světlo dějin v době 3. dynastie v Uru, jejíž králové uskutečňovali starosumerské tradice. V mýtu Tammuz spí s bohyní plodnosti. V kultu Tammuze zastupuje král a Inannu kněžka. Rituál byl součástí intronizace krále, protože Inanna propůjčuje Tammuzovi v mýtu odznaky moci. Představa kultu plodnosti měla rozhodující význam, protože byl považován za předpoklad dobré úrody.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

mytologie

starověkCopyright iEncyklopedie.cz