Svatí

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: svatí

Ve vlastním smyslu jsou to všichni ti, kdo pohnuti láskou žijí a zemřou v - milosti Boží. Ve zvláštním významu se za svaté označují všichni ti, které církev pozvedla ke cti oltáře za to, že praktikovali v hrdinské míře křesťanské ctnosti, nebo dali svůj život za víru. Tím, že si církev během liturgického roku připomíná ty, kteří byli oslaveni s Kristem, chce představit věřícím příklady a vyprosit jim pro zásluhy svatých Boží dary (srov. Kat. 1173). - Dulia.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

svatíCopyright iEncyklopedie.cz