Svatyně svatých

Kategorie: křesťanství

Hebr. debhir. Svatyně svatých či velesvatyně je označením pro nejvnitřnější část jeruzalémského chrámu, kde byla uložena - archa úmluvy. Sem vstupoval velekněz pouze jedenkrát do roka, a to o svátku jom - kipur (Lv 16,2-9, Žid 9,7).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz