Svěcení

Kategorie: křesťanství

Tímto úkonem se zvláštním způsobem zasvěcují osoby nebo předměty Bohu. Zárověň se tímto slovem označují stupně a zvláštní služby, k nimž se povolávají ti, co jsou svěceni (jáhenské, kněžské a biskupské svěcení). Svátost kněžského sdvěcení neboli ordinace se dělí v katolické církvi na tři stupně: diakonát, presbyterát a episkopát, tedy na úřad služby jáhna, kněze a biskupa. Až do r. 1973 byla ještě tzv. "nižší" svěcení, tj. předcházející svátostnému svěcení (podjáhen, ostiář, lektor, exorcista a akolyta). Také ortodoxní církve své duchovní světí. Protestantské církve naproti tomu odůvodňuje své zrušení svěcení kněží "všeobecným kněžstvím" křesťanů. V širším smyslu je každé požehnání osob nebo věcí svěcením (viz žehnání, kadidlo, svěcená voda).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz