Světová náboženství

Kategorie: religionistika

Náboženství, které není založeno pro jednotlivý národ (viz národní náboženství), nýbrž si získává přívržence na všech kontinentech, se stalo skutečností zvláště v případě křesťanství a islámu. Zatímco obě tato náboženství pro svou misijní horlivost zapustila kořeny v mnoha částech světa, vyvinul se buddhismus a hinduismus bez takového popudu tak, že díky svému vlivu ve své mateřské zemi Indii se i tato náboženství počítají ke světovým náboženstvím. Stejně tak je židovství světovým náboženstvím, protože jeho stoupenci, ortodoxní Židé, žijí roztroušeně po celém světě. Od pojmu světového náboženství je třeba odlišovat zakladatelská náboženství a univerzální náboženství.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz