Synedrium

Kategorie: judaismus

Velerada, složená ze 7l členů, pod vedením velekněze, byla od 2. stol. př. Kr. až do r. 70 nejvyšší židovskou autoritou.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

judaismusCopyright iEncyklopedie.cz