Teologie

Kategorie: religionistika teologie

Náboženská věda se snaží mluvit odpovědně o bohu z hlediska dnešního světa. Teologické zkoumání je přítomno ve všech náboženstvích, především v náboženstvích světových (judaismus, křesťanství, islám, buddhismus, hinduismus atd.). Přesto však není náhodou, že teologie v křesťanském náboženství hraje zvláštní roli, neboť zprostředkování víry se v něm uskutečňuje podstatně slovem. Člověk má "poznat" pravdu spásného činu Božího v Kristu. Už učedníci Kristovi, kteří podle evangelií tak často projevovali nepochopení, jsou příkladem toho, jak těžko pochopitelné jsou právě podstatné výpovědi křesťanské víry, jako řeč o Ježíšově Božím synovství nebo řeč o trojjediném Bohu. Aby mohla víra předávat napětí, obsažené (vědomě) v těchto výrocích, potřebuje teologii. I ohrožení víry pověrou vyžaduje teologickou reflexi. Proto se k tomu, aby se člověk mohl stát nositelem úřadu nebo hodnosti, vyžaduje studium teologie. Věčná Boží pravda vyžaduje vždy nové osvojení, trvalou pravdu musí každá generace nově zakusit a promyslet. Minimální vědecký nárok teologie je ten, aby myšlenkové pochody teologie byly pochopitelné každému rozumně myslícímu člověku. Zda je přitom víra nebo alespoň snaha o ni předpokladem teologie, nebo zda teologie má a může argumentovat bez jakýchkoli předpokladů, je sporné. Vědecká teologie se tradičně učí na univerzitách. Člení se v podstatě do tří oblastí: teologie biblických autorů a autorů v dějinách se zkoumá v historické teologii. Systematická teologie staví na výsledcích historické teologie, spatřuje však svou první úlohu v tom, dostat se v rozhovoru s filozofickými, sociologickými nebo psychologickými výklady světa ke křesťanské odpovědi a výkladu dnešního života. Pastorální teologie odráží zvláště konkrétní podobu církve a konkrétní modely předávání víry v bohoslužbě, duchovní péči, práci s mládeží atd. V katolické církvi je papežský učitelský úřad nadřazen univerzitním teologům a mnohdy je ukázňuje. V evangelických církvích je teologické myšlení nezávislé. Teologické bádání chápe svou úlohu také jako kritickou instanci vůči vývoji církevního života a myšlení.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

teologieCopyright iEncyklopedie.cz