Terciáři

Kategorie: křesťanství

Nazývají se tak příslušníci »třetích řeholních řádů«, které na rozdíl od »prvního« - mužského a »druhého« - ženského zahrnují jak muže, tak ženy. Rozlišují se t.ř. sekulární a řeholní. Řády - františkánů a - dominikánů (později - karmelitánů, - servitů a - premonstrátů) byly prvními, kdo se obklopili muži a ženami směřujícími ke křesťanské dokonalosti, ochotnými podrobit se zvláštním závazkům ( - liturgie hodin, - posty atd.), ale žili mimo - klášter a mohli se tak věnovat ve větší míře charitativní a sociální činnosti. Řeholní t.ř. (muži a ženy, kteří žili ve společenství podle - řehole) se ve 14. stol. shromáždili do širších sdružení a v 15. stol. do - kongregací. Po 2. - vatikánském koncilu schválil - Apoštolský stolec nová pravidla pro »třetí řády« všech řeholních rodin (apoštolský list Seraphicus patriarca Pavla VI. z r. 1978), zahrnutá do - Kodexu kanonického práva, podle něhož se výrazem t.ř. označují sdružení věřících, »jejichž členové žijí ve světě apoštolátním životem a usilují o křesťanskou dokonalost podle ducha některého řeholního společenství« (CIC 303, srov. kán. 677, § 2).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz