Terezie od sv. Augustina

Kategorie: osobnost křesťanství

Podkategorie: blahoslavení karmelitáni

Místní zařazení: Francie

Časové zařazení: 18. století

Když za francouzské revoluce nastalo pronásledování, nabídlo se šestnáct bosých karmelitek v městě Compiégne Bohu v oběť na usmíření jeho spravedlnosti a za dosažení pokoje pro církev. Dne 24. června 1794 byly zatčeny a uvězněny. Tam přenášely na ostatní svou radost, úplnou odevzdanost Bohu a povzbuzovaly je ke statečnosti pramenící z lásky k Bohu. Byly odsouzeny k smrti pro svou věrnost církvi a řeholnímu stavu a pro úctu k svatým Srdcím Ježíšovu a Mariinu. Před svou popravou zazpívaly hymny a obnovily svaté sliby do rukou převorky Terezie od sv. Augustina. Byly popraveny v Paříži dne 17. července 1794.
Text převzat z Propria Denní modlitby církve Řádu bratří blahoslavené Panny Marie Karmelské.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

karmelitáni

křesťanství

Francie

blahoslavení

18. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz