Tertulián

Synonyma hesla: Tertulliánus

Kategorie: osobnost křesťanství

Časové zařazení: rané křesťanství 2. století 3. století

Latinský církevní spisovatel (*asi 160 - +Kartágo 220) měl právnické a řečnické vzdělání. Jeho spisy, napsané v řečtině a latině, se ztratily až na Apologeticum (Obrana). Vyjadřoval se rigorozním způsobem ke svátostem a zastával názor, že i pohané by mohli jednat křesťansky, protože to odpovídá "povaze lidské duše". Jeho rostoucí odcizení oficiální nauce ho přivedlo kolem r. 207 do sekty montanistů.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

2. století

křesťanství

3. století

rané křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz