Thangka

Kategorie: religionistika

Podkategorie: lamaismus

Místní zařazení: Tibet

Svitkové obrazy tibetského umění slouží stále náboženskému účelu. Mají v lamaismu naukovou a výchovnou funkci, mohou však sloužit i osobnímu úmyslu, např. jako úcta k mrtvým, ochrana proti zlým duchům nebo rozmnožování karmové zásluhy. V klášterech jsou většinou předmětem meditace. Na thangkách jsou, často v podobě mandaly, postavy lamaistického panteonu. V centru thangky stojí obvykle Buddha, obklopen podle smyslu svitkového obrazu četnými bódhisattvy a různými bohy. Figury musí být v ikonografii a ikonometrii znázorněny správně, aby thangka měla léčivý účinek. Tomu slouží i zasvěcovací ceremonie skrze lamu, jíž se každý obraz "oduševňuje".

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

lamaismus

Tibet



Copyright iEncyklopedie.cz