Theodotion

Kategorie: osobnost

Theodotion provedl hloubkovou revizi textu Septuaginty. Poprvé se o ní zmiňuje Irenej, ale mohla být vypracována, podobně jako překlad Aquilův, již před polovinou století. Pokud jde o knihu Daniel, Theodotion v křesťanských biblích Septuagintu potlačil. Origenes zařadil v Hexaple Theodotionův text za Septuagintu, což ukazuje, že jej považoval spíše za revizi než za překlad.
Heslo převzato z knihy Slovník starokřesťanské literatury.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnostCopyright iEncyklopedie.cz