Thowt (Thôth)

Kategorie: religionistika

Podkategorie: mytologie

Místní zařazení: Egypt

Časové zařazení: starověk

Staroegyptský bůh s postavou paviána nebo hlavou ibise byl původně místním bohem Chmúnewu (řec. Hermopolis) a stal se později bohem písemnictví, vědy, lékařství a kouzelnictví. Tím se vysvětlují jeho znázornění s psací tabulkou a pisátkem v rukou. Řekové ho ztotožňovali s Hermem. Protože z měsíčních fází vypočítal čas, byl také bohem měsíce a vždy nad sebou nosil měsíční srpek. Jako "písař" byl nepostradatelným účastníkem posmrtného soudu boha Usírewa. Podle teologických výkladů v Chmúnewu byl svět stvořen z vejce, které snesl Thowt jako ibis v hnízdě na keři na původním prapahorku. Svět pak svým hlasem dotvořil. Kult tohoto božstva prošel složitým vývojem, během něhož se v něm spojilo několik božstev a kultů. Jedním z jeho titulů byl i titul "Třikrát trojnásobně velký", odtud Hermes Trismegistos. Nauka Thowtova uložená v knihách se dostala podle legendy na veřejnost a stala se základem řecké esoterické sbírky Corpus Hermeticum z 1. stol. po Kr.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

starověk

mytologie

EgyptCopyright iEncyklopedie.cz